Κοκκάρι Θεσπιών Μελισσάρη

Δυό λόγια για μας

Από το 1995 παράγουμε όλα τα είδη κρεμμυδιών ακολουθώντας πιστά τα βήματα του πατέρα μας. Προμηθεύουμε κοκκάρια, κρεμμύδια αλλά και σπόρους σε παραγωγούς, επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, καταστήματα στις λαχαναγορές και στα σουπερμάκετ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ακόμη και σε νησιά.

Το 2014, Επεκτείναμε τις εγκαταστάσεις μας κατασκευάζοντας ψυκτικούς θαλάμους   ώστε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κύριο μέλημά μας η μέγιστη ποιότητα των προϊόντων από την επιλογή του καλύτερου σπόρου, την καλλιέργεια, την συγκομιδή, την αποθήκευση μέχρι και την παράδοση στον πελάτη.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία τόσων ετών μας έχει κάνει αναπόσπαστο κομμάτι τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

 

mparouti
Σπορά
kalliergia
Καλλιέργια
kokkari
Συγκομιδή
 • Η σπορά γίνεται με ειδική μηχανή τον Ιανουάριο.
 • Τέλος Ιουνίου βγάζουμε το Κοκκάρι και το αφήνουμε στοιχισμένο σε γραμμές μέχρι να ξεραθεί.
 • Τέλος Ιουλίου ξεκινά η συγκομιδή με δικά μας μηχανήματα ώστε να προβούμε στην αποθήκευση του είτε σε σακιά 30 κιλών για άμεση πώληση είτε στους ψυκτικούς μας θαλάμους ώστε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιώ

Από: Mike Lewis
Θέμα: Get more dofollow backlinks for kokkarithespion.gr

Σώμα μηνύματος:
Hello

We all know the importance that dofollow link have on any website`s ranks.
Having most of your linkbase filled with nofollow ones is of no good for your ranks and SEO metrics.

Buy quality dofollow links from us, that will impact your ranks in a positive way

Dofollow Backlinks

Best regards
Mike Lewis

support@digital-x-press.com


Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλει από την φόρμα επικοινωνίας του Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιών (https://www.kokkarithespion.gr)

Read more

Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιώ

Από: Mike Miller
Θέμα: cheap monthly SEO plans

Σώμα μηνύματος:
Good Day

I have just checked kokkarithespion.gr for its SEO Trend and saw that your website could use an upgrade.

We will increase your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.

SEO Pricing

Start improving your sales and leads with us, today!

regards
Mike Miller

Hilkom Digital Team
support@hilkom-digital.de


Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλει από την φόρμα επικοινωνίας του Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιών (https://www.kokkarithespion.gr)

Read more

Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιώ

Από: AnikaKr
Θέμα: Сan Ι fіnd herе sеrіоuѕ mаn? :)

Σώμα μηνύματος:
Hеllо all, guys! I know, mу mеѕѕage mаy be too specіfіc,
But mу sister fоund nіce mаn hеre аnd thеу mаrrіеd, sо hоw about me?! :)
I am 23 yеarѕ old, Аnika, frоm Rоmаniа, Ι know English and German lаnguаgеs аlѕо
Αnd… Ι hаvе spесifіc diѕеаѕе, nаmed nуmphоmаniа. Whо know whаt is this, can underѕtаnd mе (bеtter tо say іt іmmediаtely)
Ah yеs, I cоok vеry tаstуǃ and Ι love not onlу cook ;))
Ιm real gіrl, nоt рroѕtіtute, and loоking fоr serіоus and hоt rеlatіоnshір…
Anyway, уоu саn fіnd my prоfile here: http://liketsligowarve.cf/user/34663/


Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλει από την φόρμα επικοινωνίας του Κρεμμύδι Κοκκάρι Θεσπιών (https://www.kokkarithespion.gr)

Read more

Τι είναι το κοκκάρι

Για να φυτέψουμε κρεμμύδια προμηθευόμαστε κοκκάρι κρεμμυδιού, δηλαδή τους μικρούς βολβούς κρεμμυδιού, ή τον κρεμμυδόσπορο, τον μικροσκοπικό μαύρο σπόρο κρεμμυδιού, γνωστό και ως μπαρούτι. Η μέθοδος παραγωγής από κοκκάρι πλεονεκτεί έναντι της απευθείας σποράς όσον αφορά την πρωΐμιση, μας δίνει δηλαδή κρεμμύδια σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Σε ανοιξιάτικες φυτεύσεις, το κοκκάρι χρειάζεται 4 μήνες από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή, έναντι 6 μηνών όταν ρίχνουμε σπόρο.

IMG_kokkari

Απόδοση

Με το κοκκάρι εξασφαλίζουμε σημαντικές αποδόσεις, ακόμη και σε ξηρά εδάφη. Από ένα κιλό κοκκάρι, εφόσον δεν αντιμετωπίσουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια, μπορούμε να φτάσουμε σε απόδοση 20-30 κιλά ξερού κρεμμυδιού.

IMG_kokkari_1

Τα προϊόντα μας

Κοκκάρι
kokari
Χονδροκόκκαρο
xondrokokkaro
Στιφάδο
stifado
Ideal
ideal
Degrano
degrano

Απόδοση από 20 έως 30 κιλά το στρέμμα.

  Αυξήστε την απόδοση μειώνοντας τον χρόνο παραγωγής!

  Στείλτε μας μήνυμα

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας